Planlegg turen godt
 • Sjekk værmeldingen om værsituasjonen kommer til å endre seg i den nærmeste fremtiden.
 • Undersøk om det er vinterstengte veger eller andre hindringer på strekningen du skal kjøre.
 • Sørg for at bilen er riktig skodd for vinterforhold, ta gjerne med kjettinger.
 •  Kontroller at du har nok drivstoff og spylervæske.
 • Ha lykt, slepetau og spade lett tilgjenglig i bilen.
 • Varme klær og fottøy bør være lett tilgjengelig i bilen.

  Når du kjører
 • Hold avstand til bilen foran.
 • Er det kø eller tett trafikk så hold plassen din, unngå unødvendig forbikjøring.
 • Tilpass farten etter vær- og kjøreforhold, vis respekt for vinterforhold.
 • Beregn god tid, ikke kjør etter klokka.
 • Bruk bilbelte.
 • Hvis du blir trøtt – bytt sjåfør eller stopp og sov i 15 minutter.
 • Pass på at det ikke er løse gjenstander i bilen som kan skape problemer ved eventuell oppbremsing.

Kjøring på vinterføre gir noen spesielle utfordringer

 • Hvis bilen skrenser eller sladder: Flytt blikket dit du vil bilen skal gå. Drei rattet til den siden bilen skrenser/sladder, trykk inn kløtsjen så trekkhjulene ruller. Da vil hele veigrepet brukes til styring.
 • Hvis bilen spinner: Du har nå overført for mye krefter til drivhjulene. Lett på gasspedalen til drivhjulene får veigrep igjen.
 • Nødbrems: I en kritisk situasjon vil du ofte bremse kraftig. En bil med ABS vil fortsatt kunne styres hvis ikke farten er for stor eller føret for dårlig. For å sikre maksimalt veigrep for å styre må bremsen slippes og kløtsjen holdes inne.

  Statens vegvesen gir deg oppdaterte veg- og kjøreforhold:
 • Internett: vegvesen.no/trafikk
 • Mobil/PDA: www.175.no eller vegvesen.no/trafikk/mobil
 • NRK tekst-tv (fra side 350)
 • Telefon 175.
 • Radiostasjoner oppdateres hele døgnet med viktige trafikkmeldinger fra Statens Vegvesen. Lytt på radio når du sitter i bilen.