Divisjonen skal ha ansvaret for drift og vedlikehold av riksveiene våre, og den skal ha ansvaret for utbyggingsprosjekter opp til 200 millioner kroner. Antall ansatte vil være ca. 900, og kontorsted er Tromsø.

Stillingen rapporterer til vegdirektøren og er en del av ledelsen i Statens vegvesen. Som toppleder i Statens vegvesen blir den nye direktøren en del av en framtidsrettet og kunnskapsrik etat, og kan påvirke samfunnsutviklingen til beste for trafikanter og næringsliv i Norge.

Stillingen som divisjonsdirektør er nå lyst ut, og interesserte kandidater må levere sin søknad innen 9. desember. 

Stillingsannonsen finner du her.