- Hovedjobben består i å sette opp veglys fra sørenden av Einavatnet og ca. to kilometer oppover bakkene mot Lygna, til der forbikjøringsfeltet starter, sier byggeleder Johannes Sletten.
 
- På deler av strekningen blir det en del sprengningsarbeider fra begynnelsen av februar. Trafikantene må da regne med noe ventetid i perioder, opplyser Sletten.
 
Fra før er det sammenhengende veglys helt fra Hunndalen sør for Gjøvik til enden av Einavatnet. Med jobben som nå gjøres, blir veglys-strekningen altså utvidet med ytterligere to kilometer. 

Andre trafikksikkerhetstiltak

I tillegg til oppsetting av veglys, skal Vegvesenet gjøre ulike trafikksikkerhetstiltak langs riksveg 4 fra Bruflat, sør for Raufoss, og sørover langs Einavatnet.
 
- Vi skal blant annet slake ut skråninger, fylle igjen noen grøfter og utbedre en del avkjøringer for å gjøre dem tryggere, sier Sletten. - Også her må trafikantene dessverre regne med noe heft i trafikken, sier han.
 
Kontaktperson:
Byggeleder Johannes Sletten, tlf. 976 35 626