Trafikkforsikringsavgiften blir krevd inn av forsikringsselskapene sammen med forsikringspremien. Du betaler avgift kun for den tiden bilen er forsikret. Det er ikke lenger noen konkrete datoer du må forholde deg til for å unngå avgift.

Les mer om trafikkforsikringsavgiften hos Trafikkforsikringsforeningen

Enklere ved avregistrering

Hvis du leverer skiltene til en trafikkstasjon (avregistrerer bilen) vil du få refundert trafikkforsikringsavgift for den perioden du har betalt for etter at bilen er avregistrert og forsikringen sagt opp.

Les mer om avregistrering

Enklere ved vraking

Hvis du vraker bilen din vil du få trafikkforsikringsavgift refundert for den perioden du har betalt for etter at bilen er vraket.

Enklere ved eierskifte

Fordi trafikkforsikringsavgiften følger forsikringen, trenger du ikke lenger ta stilling til om det er kjøper eller selger av en brukt bil som skal betale årsavgiften det inneværende året.

Les mer om salgsmelding og eierskifte

 

Avregistrert bil. Foto: Statens vegvesenAvregistrert bil. Foto: Statens vegvesen