Statens vegvesen og Norges Fotballforbund (NFF) har blitt enige om å inngå en samarbeidsavtale for å medvirke til at det ikke skjer trafikkulykker med drepte eller hardt skadde i tilknytning til transport til og fra fotballaktiviteter. Fredag ettermiddag signerte vegdirektør Terje Moe Gustavsen og generalsekretær i NFF, Kjetil Siem, samarbeidsavtalen.

 - Svært mye å hente

– Fotballforbundet er en av landets største organisasjoner, og påvirkere av barn og ungdom. Dermed har vi altså svært mye å hente ved å gå sammen med Norges fotballforbund. De er også en av de som bidrar med mye transport av barn og ungdom i forbindelse med fotballaktiviteter. Det er svært viktig at all denne transporten skjer på en sikker og god måte, sier Terje Moe Gustavsen, Vegdirektør i Vegdirektoratet.

- Jeg opplever at Fotballforbundet er genuint opptatt av trafikksikkerhet så det er med stor glede jeg signerer denne avtalen, sier vegdirektøren.

- Viktige bidrag til nullvisjonen

 - Treninger, kamper, turneringer og møtevirksomhet i regi av Norges Fotballforbund medfører et betydelig antall kjørte kilometer, både for utøvere og publikum. Tiltak som bidrar til at denne transporten foregår med lavest mulig risiko, vil derfor være viktige bidrag til nullvisjonen, sier Kjetil Siem til fotball.no.

Gjennom avtalen forplikter NFF seg til å bidra til følgende:

  • Arbeide for å spre gode holdninger til trafikksikker atferd blant spillere, tillitsvalgte og ansatte. Forbundet skal ha et særlig fokus på at de største profilene skal framstå med gode holdninger i trafikken, som gode forbilder for barn og unge.
  • Etablere en felles reisepolicy for trafikksikker transport til og fra fotballaktiviteter i hele landet.
  • Gjøre reisepolicyen kjent blant alle som er involvert i transport til og fra fotballaktiviteter som er organisert gjennom Norges Fotballforbund. Dette gjelder både ledere, trenere, dommere, spillere og foresatte.
  • Videreutvikle trafikksikkerhet som tema i forbundets kvalitetsklubbkonsept, og arbeide aktivt for å øke antall klubber som oppfyller kravene innenfor dette temaet, slik at reisepolicyen blir etterlevd.
  • Informere om reisepolicyen og om trafikksikkerhet som tema i kvalitetsklubbkonseptet i sin kontakt med idrettsforbundet sentralt, med andre særforbund og med andre eksterne fora.

- Vi kan få en dobbeltgevinst

Statens vegvesen forplikter seg til å bidra med kunnskap og faglig innhold om trafikksikkerhet og relevante tiltak rettet mot fotballmiljøet.

– Jeg håper og tror at denne avtalen kan flytte fokus ytterligere over på trafikksikkerhet, ved at vi kan bruke hverandres ressurser til å profilere trafikksikkerhet i større grad. Fotball er mange opptatt av – og hvis vi klarer å henge på trafikksikkerhet i tillegg, så får vi kanskje en dobbeltgevinst, sier Moe Gustavsen.

NFF og Vegvesenet inngår avtale om trafikksikkerhetNFF og Vegvesenet inngår avtale om trafikksikkerhet