Elbilsalget har økt med 135 prosent fra 2013. Dette kommer frem i en fersk rapport fra Statens vegvesen, som viser sikkerhetsstandarden til de 100 mest solgte bilmodellene i 2014.

Elbilsalget øker

Av de ni elbilmodellene som er kommet med på listen over «mest solgte», har fem modeller fått fem stjerner i EuroNCAP sine kollisjonstester. Alle elbilene på lista har antiskrenssystem som standardutstyr.

- Det er gledelig at elbilene som kommer på markedet har den samme kollisjonssikkerheten som vi er vant til for personbiler. Det blir mye enklere å velge miljøvennlig når sikkerheten er den samme, sier senioringeniør Anne Beate Budalen i Statens vegvesen.

Det ble i 2014 solgt 144 202 nye personbiler i Norge. Elbilene stod for 13 prosent av det samlede salget av nye biler. 

Sikkerhet først

Av de 100 mest solgte bilmodellene, er det 81 modeller som har fått toppscore i EuroNCAP sine kollisjonstester. Det er en liten nedgang fra 2013.

Sikrere biler en viktig årsak til reduksjonen i antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken

- Basert på beregninger fra TØI kan vi si at vi i dag hadde hatt ca. 130 flere drepte og hardt skadde pr år dersom bilparkens sikkerhetsmessige standard hadde vært som for 10 år siden, sier Budalen.

Formålet med rapporten er å øke kunnskapen og bevisstheten om forskjeller i bilenes sikkerhetssystemer blant forbrukerne, og dreie etterspørselen i retning av de sikreste bilene.