Fire omkom på norske veier i juli, viser Statens vegvesens foreløpige tall. Dette er seks færre enn i fjor. I de to første av sommerens tre måneder har 14 omkommet, som er åtte færre enn på tilsvarende periode i fjor.

I løpet av årets sju første måneder har 54 omkommet i trafikken, som er en færre enn på samme tidspunkt i fjor.

Kan bli under 100

– Vi kan være på vei mot de laveste tallene for omkomne i trafikken på over 70 år. Vi må tilbake til 1947 – da 94 omkom – for å finne tilsvarende lave tall, sier vegdirektør Bjørne Grimsrud.

Det verste året var 1970 med 560 døde på norske veier. Mens Norge i dag har 20 omkomne pr. million innbyggere var tilsvarende tall i 1970 hele 144. Den gangen var også trafikken langt lavere enn i dag.

– Men likevel handler dette om langt mer enn tall og statistikk. For hver enkelt ulykke er en stor tragedie for de som rammes. Norske trafikanter er generelt flinke og ansvarlige i trafikken. Sammen med stadig bedre veier og sikrere biler er risikoen for å bli drept eller skadet i en trafikkulykke blitt den laveste i verden, sier vegdirektøren.

To fylker uten dødsulykker

Så langt i 2019 har 54 mistet livet på norske veier, noe som er en færre enn i de sju første månedene i 2018.

Møre og Romsdal, Akershus og Nordland – alle med sju omkomne – er hardest rammet.

Rogaland og Sogn og Fjordane har ikke hatt en eneste dødsulykke så langt i år.

I Aust-Agder, Finnmark, Troms og Oslo har det vært en dødsulykke så langt i år.

– Ulykkene er spredt, og det er ingen spesielle strekninger som utpeker seg. Men de som har blitt drept, er eldre enn tidligere, sier Grimsrud.

Mest voksne menn

42 menn og 12 kvinner har mistet livet i trafikken så langt i år, viser Vegvesenets foreløpige og uoffisielle tall.

Som tidligere dominerer voksne menn statistikken. 34 av de omkomne er menn over 25 år. I tillegg er alle de åtte omkomne i aldersgruppen 16-24 år menn.

Fortsatt er det ingen barn under 16 år som har mistet livet i 2019-trafikken.

De dominerende ulykkestypene er møte- og utforkjøringsulykker, med henholdsvis 17 og 18 omkomne. Alle omkomne i utforkjøringsulykker er menn. 27 av de totalt 54 trafikkdrepte omkom i en personbil. 11 omkom på motorsykkel, seks var fotgjengere, fire på sykkel og tre i varebil/tungbil.

Uforminsket innsats

Selv om dødstallene og antall hardt skadde i trafikken har gått ned de siste årene, poengterer Bjørne Grimsrud at denne utviklingen ikke kommer av seg selv. Et bredt anlagt og faglig solid forankra arbeid over tid har gitt resultater. For å nå det ambisiøse etappemålet som er satt av Stortinget må dette arbeidet videreføres.

– For oss i Vegvesenet er trafikksikkerhet jobb nummer 1. Vi har satt oss høye mål for trafikksikkerheten i Norge. Skal vi nå disse må vi jobbe enda mer målretta, systematisk og helhetlig. Samtidig er vi helt avhengig av å tilegne oss og ta i bruk ny kunnskap og teknologi underveis.

Best i Europa

For fjerde år på rad var Norge det sikreste landet i Europa når det gjelder trafikksikkerhet i 2018. Norge er blitt et land som de andre landene ser til.

– Vi har jobbet målrettet og kunnskapsbasert i mange år. Det skal vi fortsette med. Men det avhenger også av deg og meg som vanlige trafikanter. Kjører vi etter forholdene, holder oss under fartsgrensen, husker bilbelte og kjører rusfritt, bidrar vi alle til betydeligere økt trafikksikkerhet både for oss selv og andre, sier vegdirektør Bjørne Grimsrud.

 

Alle tall er foreløpige og uoffisielle pr. 31. juli 2019. 
En bilfører er savnet og antatt omkommet etter ras i Jølster tirsdag kveld. Dødsfallet er ennå ikke bekreftet av politiet - og er foreløpig ikke en del av dette tallmateriellet.

 

Trafikkdrepte i juni og juli

 

2019*

2018

2017

2016

2015

Juni

10

12

10

15

  9

Juli

  4

10

10

22

15

 

14

22

20

37

24

 

Trafikkdrepte i 2019 og 2018

 

2019*

2018

Januar

  7

  6

Februar

  3

  8

Mars

  7

  2

April

13

  8

Mai

10

  9

Juni

10

12

Juli

  4

10

 

  54

55

 

Trafikkdrepte i fylker*

 

2019*

2018

Møre og Romsdal

7

5

Nordland

7

5

Akershus

7

4

Vest-Agder

5

2

Østfold

4

1

Hedmark

4

3

Hordaland

4

7

Oppland

3

2

Vestfold

3

2

Buskerud

2

3

Telemark

2

2

Trøndelag

2

4

Aust-Agder

1

4

Finnmark

1

0

Troms

1

2

Oslo

1

2

Rogaland

0

7

Sogn og Fjordane

0

3