Statens Vegvesen har hatt et ønske om å finne fram til enkeltaktører eller grupper av tverrfaglige team som kan bidra med ideer langs framtidige Nasjonale turistveger i perioden 2007-2010. I Norge er 18 vegstrekninger valgt ut som potensielle Nasjonale turistveger, med mål om å tilby vegfarende turister storslåtte naturopplevelser fra bilvinduet og spennende stoppesteder underveis.

Overveldet over responsen

- For å utvide perspektivet og få nye innfallsvinkler inviterte vi i vinter unge formgivere til å komme med ideer til hvordan stoppestedene kan utvikles gjennom spenstig arkitektur, sier landskapsarkitekt Janne Walker Ørka i Statens vegvesen. - Vi var ikke helt forbredt på den store responsen vi fikk, sier hun fornøyd. Vegvesenet fikk inn nærmere 200 ideer og forslag fra inn- og utland. Av disse ble 148 invitert til å presentere seg for en vurderingsgruppe, bestående av arkitekter, landskapsarkitekter og en billedkunstner.

Etter flere runder med presentasjoner i Trondheim, Bergen og Oslo har 15 av bidragsyterne blitt plukket ut til å arbeide videre med Statens vegvesens turistvegprosjekt.

Vanskelig jobb

- Disse 15 representerer et mangfoldig spekter av innfallsvinkler, intensjoner og potensial for nye konsepter for tiltakspunkter langs fremtidige Nasjonale turistveger. Felles for alle er at de har en forståelse for Turistvegprosjektet sitt ambisjonsnivå og ønske om ”å sette spor i sin tid”. Det har vært en vanskelig jobb for vurderingsgruppen å plukke ut de beste, men vi er godt fornøyd med resultatet, sier leder for vurderingsgruppen, Karl-Otto Ellefsen, sivilarkitekt og rektor ved Oslo design og arkitekturhøgskole.


Listen over de inviterte

Følgende formgivere/team er prekvalifisert og inviteres til videre arbeid for Statens vegvesenTuristvegprosjektet i løpet av 2007. (I tilfeldig rekkefølge)

KAP – Kontor for Arkitektur og Plan AS,
Klorofyll landskap, billedkunstner Jone Kvie
Stavanger 
Ghilardi+Hellsten Arkitekter Oslo
Haugen / Zohar Arkitekter Oslo
Kaja Bergliot Poulsen og Siri Moseng Oslo
TUPELO arkitektur as, Bleed design Oslo
SERVO, (Feste Grenland AS Landskapsarkitekter MNLA), M8, Billedkunstner, Grenland friteater. Oslo/ Grenland
Arkitekt Sami Rintala Trondheim/Oslo
Arkitekt August Schmidt Trondheim
Brendeland & Kristoffersen arkitekter AS Trondheim
Huus og Heim Arkitektur DA Oslo
UTE Arkitekter Oslo
Gullik Gulliksen AS Vest Landskapsarkitekter MNLA Ulsteinvik
R S W * ArkitekturOslo
Lie Øyen arkitekter Oslo
MMW Sivilarkitekter, Grindaker landskapsarkitekter AS Oslo

Les mer på prosjektet sine hjemmesider .