Hvis du eier et registrert kjøretøy som ikke har gyldig forsikring, vil du fra 1. mars bli ilagt et gebyr for hver eneste dag kjøretøyet er uforsikret. For personbiler er gebyret 150 kroner per dag.

Det er Trafikkforsikringsforeningen som er ansvarlig for å kreve inn gebyret. Har du spørsmål om gebyret kan du ta kontakt med dem på e-post eller telefon 21 60 92 42. Alle forsikringsselskap som tilbyr trafikkforsikring er medlem i Trafikkforsikringsforeningen.

Du kan sjekke forsikringsstatus på kjøretøyene du eier på www.tff.no/minside.

Statens vegvesen har for tiden stor pågang på telefon.vegvesen.no/dinside kan du sjekke hvilke kjøretøy du står som eier av. Du kan også finne informasjon om omregistrering, avregistrering og vraking av kjøretøy. 

Hvordan unngå gebyr: 

  • Kjøp forsikring.
  • Har du fått brev om at du mangler gyldig forsikring men mener at dette er feil, ta kontakt med forsikringsselskapet ditt.
  • Hvis kjøretøyet ikke er i bruk kan du levere inn skiltene til Statens vegvesen(avregistrere kjøretøyet).
  • Har du solgt kjøretøyet, må du levere salgsmelding slik at eierskiftet blir registrert hos Statens vegvesen. Det er selgers ansvar å levere salgsmelding når et kjøretøy blir solgt.
  • Mener du at kjøretøyet allerede er avregistrert eller vraket, må du kontakte Statens vegvesen, slik at vi kan kontrollere opplysningene.

 

Gebyr per døgn
KjøretøygruppeDøgnsats
Moped, traktor, motorredskap, veterankjøretøy50 kr
Personbil, varebil, campingbil, beltebil, motorsykkel, snøscooter150 kr
Buss, lastebil250 kr