Yrkessjåførkompetansen utløper på en bestemt dato som er skrevet i førerkortet. Hvis den opprinnelige utløpsdatoen er for eksempel den 15. i en måned, så er ny forlenget utløpsdato 15. i ny utløpsmåned. 

Du må fornye førerkortet ditt før yrkessjåførkompetansen utløper.

Helsekravene for aktuell klasse må være oppfylt.

Forlengelser

Yrkessjåførkompetanse som har utløpt 31. desember 2019 eller tidligere får ingen forlengelse. Dette betyr at du må fornye yrkessjåførkompetansen din før du kan begynne å kjøre som yrkessjåfør igjen.

Yrkessjåførkompetanse som utløper 1. oktober 2020 eller senere får ingen forlengelse. Dette betyr at yrkessjåførkompetansen må fornyes på vanlig måte før den utløper for at den skal ha uavbrutt gyldighet.

 

Opprinnelig utløpsmåned:

 Ny utløpsmåned:

Januar 2020

Juli 2020
Februar 2020September 2020
Mars 2020Oktober 2020
April 2020November 2020
Mai 2020Desember 2020
Juni 2020Januar 2021         
Juli 2020Februar 2021
August 2020Mars 2021
September 2020April 2021

Yrkessjåførkompetanse som utløper i september forlenges med 7 måneder fram til april 2021. Denne forlengelsen gjelder for kjøring i hele EØS.

Ikke utsett selv om du kan 

Vi anbefaler alle som trenger nytt førerkort de nærmeste månedene til å ordne dette så raskt som mulig. Ved en eventuell oppblomstring av koronaviruset kan det bli vanskeligere å få gjennomført etterutdanning, og kapasiteten hos Statens vegvesen kan gå ned.