– Avpass farten etter forholdene, bruk bilbelte og følg med på vær- og føremeldinger, oppfordrer Nils Karbø, avdelingsdirektør for trafikkstyring og beredskap i Statens vegvesen.

– Ved å vise hensyn og kjøre forsiktig kommer alle trygt frem, sier han, og ber trafikantene om å sjekke Vegvesenets trafikkmeldinger på www.vegvesen.no/trafikk eller oppdateringer på Twitter.

Ekstra utfordringer i nord

– Til de som ferdes i Nord-Norge – vær spesielt oppmerksom på at noen av omkjøringsveiene gjennom våre naboland er stengt også i år, fortsetter Nils Karbø.

– Ved et eventuelt uvær kan vegene bli stengt og fremkommeligheten begrenset. Følg derfor spesielt med på vær -og føremeldinger og reiserådene dersom du legger ut på langtur i Nord-Norge denne påsken.

Påskeulykker

I fjor var det tre dødsulykker i påsken. I år er påsken tidligere og kan by på mer snø og utfordrende kjøreforhold.

Så langt i år har det vært færre dødsulykker enn i 2020.

– Vi håper på positiv utvikling også i årets påsketrafikk, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, og oppfordrer trafikantene til å være oppmerksomme og holde fartsgrensa.

Viktige råd til trafikantene:

  • Søk vær- og trafikkinformasjon
  • Pakk bilen sikkert og unngå løse gjenstander
  • Husk bilbelte for alle
  • Kjør etter forholdene og aldri over fartsgrensa
  • Vær oppmerksom og stopp og sov dersom du blir trett

Her får du trafikkinformasjon: