– Prosjektet har også satt i gang en utstrakt byfornyelse med nyetableringer, opprusting og fortetting langs hele banen, sa vegdirektøren.

For første gang på flere tiår har en by her til lands fått et nytt skinnegående kollektivtransportsystem som er bygget opp helt fra grunnen av. Bybanen er det største enkeltprosjektet i Bergensprogrammet; et spleiselag mellom stat, fylke, kommune og trafikanter i Bergen.

’Vegdirektørens pris for vakre veger’

’Vegdirektørens pris for vakre veger’ – som prisen offisielt heter – er en prestisjetung hederspris for veganlegg med gode estetiske kvaliteter tilpasset omgivelsene. Prisen ble delt ut under Byutviklingskonferansen i Bergen i dag.

Helhetlig design

Formgivning og materialbruk har vært viktig i bybaneprosjektet. Vinnerutkastet fra en internasjonalt utlyst designkonkurranse er lagt til grunn for den fysiske utformingen av bybaneanleggene.

Designprosjektet har gitt en helhetlig design for prosjektet, og har involvert fagområdene landskapsarkitektur, industridesign, grafisk design, tekstildesign og merkevarebygging. Brukervennlige løsninger med universell utforming i alle ledd var viktigste forutsetning for dette arbeidet.

Les hele juryens uttalelse her.

Bybanens første byggetrinn fra Byparken til Nesttun ble åpnet den 22. juni 2010, 45 år etter at trikken i Bergen ble nedlagt. Traséen er 9,8 km lang og har kostet ca. 2,2 mrd. kroner.