Det sier fungerende vegdirektør Lars Aksnes. Fredag ble stortingsmeldingen «På rett vei. Reformer i veisektoren» fremlagt.

Meldingen varsler etablering av et veiutbyggingsselskap, en egen bompengereform samt at det angis rammeverk for offentlig- privat samarbeid (OPS).

- Vant med å takle endringer

- Statens vegvesen har tunge fagmiljøer med bred erfaring og dyp kunnskap innen veibygging, OPS og bompenger- erfaring og kunnskap som er bygget opp gjennom de 150 årene vi har eksistert. Den varslede reformen vil påvirke vår organisasjon, men per i dag er det uklart i hvor stor grad. Endringer er vi uansett vant med å takle på en god måte, noe vår lange historie har vist en rekke ganger. Reformen som nå er varslet ser jeg på som en ny og spennende epoke i norsk samferdselshistorie, sier Aksnes.

 

Fungerende vegdirektør Lars AksnesFungerende vegdirektør Lars Aksnes

- Ser frem til samarbeid med utbyggingsselskapet

- Men det er ingen tvil om at Statens vegvesen vil være en stor samfunnsaktør også i den nye epoken vi nå går inn i. Vi har i alle år utført store, komplekse oppgaver vi har blitt tildelt fra storsamfunnet, noe vi utvilsomt skal gjøre også i årene som kommer. Den forventningen til oss blir bekreftet i fredagens stortingsmelding, fortsetter han.

- Vi skal selvsagt bistå med all vår erfaring og kunnskap i alle de varslede fasene i arbeidet med å reformere veisektoren og vi ser frem til å samarbeide med det nye utbyggingsselskapet, sier Lars Aksnes.