– Vi vil ha slutt på at kyniske bakmenn og ulovlige trafikkskoler utnytter den praktiske førerprøven som inntektskilde. Dette er aktører som kun er ute etter raske penger, og utnytter ungdom uten tanke på konsekvensene. Lovverket sørger nå for at de ikke lenger kan bruke bilene sine ved praktisk førerprøve fordi vi krever at bilen er knyttet til godkjent skole. Dersom de likevel stiller med bil som har godkjenning, blir det enkelt å avdekke forholdet mellom slike aktører og godkjente skoler, sier Jon Molnes som leder Krimseksjonen i Vegdirektoratet. 

Mangler grunnleggende kunnskap

Ulovlige trafikkskoler driver en form for føreropplæring kamuflert som øvelseskjøring, og fremstiller deretter ukyndige kandidater til praktisk prøve. De tjener grovt på unge mennesker som ønsker å få førerkort. Elevene mangler som oftest grunnleggende kvalifikasjoner når de sendes inn på trafikkstasjonen for å ta førerprøven.

– De utsetter både eleven, andre trafikanter og sensoren for trafikkfare. Elevene utnyttes i en jakt på raske penger, og ender ofte med å betale dobbelt for å få førerkortet, påpeker Molnes.

Krever dokumentasjon som linker kjøretøy til kjøreskole

– Som tidligere skal vognkortet bekrefte at kjøretøyet er godkjent som førerprøvevogn eller lærevogn. Nå skal vognkortet også vise hvilken kjøreskole som disponerer kjøretøyet, sier Molnes.

Dobbelt pedalsett fortsatt lovlig

– I høringen ble det vurdert om all privat bruk av biler med doble pedalsett skulle forbys. Etter å ha gått gjennom høringsinnspillene har vi valgt å ikke forby privat bruk av doble pedalsett. Det er hensynet til trafikksikkerhet, viktigheten av mengdetrening og trygghet for den enkelte veileder som veier tungt, sier Molnes.

Han påpeker også at et slikt forslag ikke presist nok vil ramme de ulovlige trafikkskolene, siden de sannsynligvis vil fortsette som før i biler med enkle pedalsett.

Vegvesenet vil derfor fortsatt tillate dobbelt pedalsett i tre situasjoner. Det er førerprøvevogn, lærevogn og kjøretøy godkjent med dobbelt pedalsett uten at den er knyttet til trafikkskole. Kjøretøy som ikke er knyttet til godkjent trafikkskole er nå forbudt å bruke til betalt opplæring og førerprøve.

Les mer om regelverket og høringen.