Komplekst regelverk
Flere forskrifter regulerer hvilke regler som gjelder for kjøring med tilhenger. Et komplekst regelverk med mange unntaksbestemmelser, gjør at mange bilister henvender seg til Vegvesenets trafikkstasjoner for å få konkrete svar.

Jan Edvard Isachsen, seksjonssjef i Statens vegvesen, håper tilhengerkalkulatoren vil bli et nyttig verktøy for ferierende nordmenn. - Vi er glade for å kunne gi campingfolk og andre en nyttig tjeneste nå før ferien, sier Isachsen. - Vi vet at mange har vært frustrert over et regelverk det er vanskelig å forstå, og vi vil gjerne gjøre det vi kan for at folk skal kunne følge reglene. Med tilhengerkalkulatoren trenger ikke bilistene å sette seg inn i kompliserte forskrifter, sier Isachsen

Brukerne taster inn registreringsnummer for bil og tilhenger, velger førerkortklasse, og får et svar med to streker under: 

  • "Du kan trekke denne tilhengeren med denne bilen. Tilhengeren kan maksimalt lastes med 700 kg" 
  • "Du må ha førerkort klasse BE for å kunne trekke denne tilhengeren med denne bilen"

er to av mange svarmuligheter

Slik virker den

  • Velg førerkortklasse og tast inn registreringsnummeret på bilen din. Da får du vite hvor tung tilhenger du kan trekke.
  • Velg førerkortklasse og tast inn registreringsnummer for både bil og henger og få viteom det er lov å trekke den aktuelle hengeren med din bil og ditt førerkort oghvor mye du kan laste i hengeren

Kalkulatoren forteller deg også hvor fort du har lov til å kjøre med tilhenger.

Kun for personbiler
Foreløpig er tilhengerkalkulatoren kun beregnet på biler som kan kjøres med førerkort klasse B og BE.

Den finnes ikke i mobilversjon ennå, men Vegvesenet planlegger å lage en mobilvennlig løsning.