• Rv 4: Hadeland etappe to
  • E39: Lønset-Hjelset
  • E39: Ørskogfjellet krabbefelt
  • E39 Myrmel-Lunde

I tillegg kommer det midler til forberedende arbeid på E8 Sørbotn-Laukslett i 2021. 

Raskere og tryggere

– Dette er alle vegprosjekter som vil være svært viktige med tanke på økt trafikksikkerhet og bedre framkommelighet. Nå skal vi jobbe målrettet for at de nye prosjekter skal ut i markedet så raskt det lar seg gjøre, med byggestart før sommeren 2021, sier direktør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen, Utbygging. 

75 utbyggingsprosjekt

Utbyggingsdivisjonen i Statens vegvesen forsetter arbeidet med 75 utbyggingsprosjekt i 2021. Dette er en blanding av store vegprosjekt, tunneloppgradering, mindre prosjekter, samt små og store bypakke-prosjekter. I tillegg kommer divisjonens planleggingsprosjekter. Regjeringen foreslår en investeringsramme på 12,8 milliarder kroner i 2021. 

34,5 kilometer ny veg

På rv. 4 Hadeland skal det bygges fire kilometer fire felts motorveg, og fem kilometer to og tre felts veg.

På de tre strekningene på E39 skal Vegvesenet bygge til sammen 15,8 kilometer ny trygg og effektiv veg. I Molde skal 9,3 kilometer ny veg med midtrekkverk, forbikjøringsfelt og fartsgrense 90 kilometer i timen Lønset-Hjelset. Nyvegen vil avløse dagens strekning med fartsgrense 50-70 kilometer i timen og hele 95 avkjørsler.

Opp mot Ørskogfjellet mellom Ålesund og Molde skal vegen utvides med et lenge etterlengtet krabbefelt. Anlegget blir 2,8 kilometer langt. Krabbefeltet blir 1,8 kilometer.

I Sunnfjord kommune i Vestland fylke, skal det bygges 3,7 kilometer ny veg inkludert en kilometer tunnel fra Myrmel til Lunde.

På E8 skal det bygges ny innfartsveg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt på E8 inn mot Tromsø. Den nye vegen på 9,7 kilometer blir 2,6 kilometer kortere enn dagens strekning. 

God styring

– Alle de nye vegprosjektene har det til felles at de har stått lenge i utbyggingskøen. Nå skal vi i Vegvesenet sørge for god styring av prosjektene slik at vi får mest mulig veg for pengene til avtalt byggetid, sier Davik.