Per Andersen leder arbeidet med NVDB – Nasjonal vegdatabank. Den rommer rundt 50 millioner data om vegnettet og objekter langs vegen.

– Ulykkesdata, årsdøgntrafikk og fartsgrenser er det som flest vil ha data om. Internt i Vegvesenet er det mest spørsmål om statistikk – som hvor mange kilometer motorveg og midtrekkverk vi har, forteller Andersen. 

Les også: Alle nødetatene får oppdatert vegnett ti ganger i året (Vegnett.no)

Formidabel økning

Innskudd og uttak fra banken har økt formidabelt. 

– I 2011 delte vi ut pris for uttak nummer en million. Nå er det 1,5 million i døgnet og 430 millioner uttak i året. 

Europas eneste åpne vegbank 

Andersen sier det er veldig unikt å ha en nasjonal vegdatabank. I Tyskland har de bare for delstater, og i England har de også bare for byer. 

– Vi er Europas beste vegdatabank siden ingen andre har åpnet for ekstern bruk. Alt vi har er tilgjengelig. Alle kan bruke dataene helt rentefritt, og alle vegeiere kan legge inn og ta ut. Vi har ellers et godt samarbeid med Sverige og Finland og europeiske kolleger gjennom EU-prosjekt. 

Tjener penger på gratis data 

Mange firma bruker Vegvesenets data til å utvikle tjenester. Ikke minst de som jobber med navigasjon, som Google og Tom Tom. 

– Jeg håper flere skal få øynene opp og bruke innholdet, sier Andersen.