– Det er gledelig at piggfriandelen fortsatt øker. Pigg-bruken er en viktig årsak til problemer med veistøv. Når støvet blir så fint at det holder seg svevende i lufta, kan det pustes inn og irritere luftveiene. Mange tåler ikke dette og blir syke, sier sjefingeniør Pål Rosland i Statens vegvesen.

Vegvesenet teller hvert eneste år piggdekkbruken i 13 norske byer og byområder. Også i år har Oslo, Bergen, Asker/Bærum, Drammen og Fredrikstad/Sarpsborg landets høyeste piggfriandel. Her kjører over 80 prosent med piggfrie vinterdekk, viser tellingene.

Størst vekst i Trondheim

De tre siste årene har Bergen tronet øverst på piggfri-tronen. Men denne vinteren klatret Oslo tilbake til topps. I Oslo har 88 prosent kjørt piggfritt, mens 87 prosent hadde pigget av i Bergen. Asker og Bærum har også blandet seg inn i toppen, med 87 prosent piggfriandel.

– Økningen i piggfriandelen har vært størst i Trondheim. På ett år økte den fra 63 til 70 prosent. Årsaken er at kommunen innførte piggdekkgebyr i fjor. Da kommunen avviklet ordningen i 2010 falt andelen år for år, nå er den på vei opp igjen, sier Rosland.

Stavanger-nedgang

Bilistene i Stavanger og Sandnes overrasker. I disse to byene er det en nedgang i piggfriandelen på tre prosentpoeng til 74 prosent.

Kampanjen «PIGFREE» som Stavanger kommune har gjennomført har ikke gitt effekt – og fra oktober i år innfører kommunen piggdekkgebyr.

Negativ helseeffekt

Svevestøv har dokumentert negativ helseeffekt. Jo mer svevestøv og jo lengre opphold i luft med mye svevestøv jo større er risikoen for helseskade. I Norge er bruk av piggdekk den viktigste årsaken til at grenseverdien for svevestøv (PM10) i forurensningsforskriften blir overskredet.

Fakta: Piggfriandelen 2017

By/område

Piggfri-andel
2017

Endring

Oslo

88 %

 2 %

Bergen

87 %

 -

Asker og Bærum

87 %

 2 %

Drammen

81 %

 1 %

Fredrikstad og Sarpsborg

80 %

 1 %

Stavanger og Sandnes

74 %

 - 2%

Trondheim

70 %

 7 %

Skien og Porsgrunn

68 %

 1 %

Kristiansand

63 %

-

Hamar

56 %

 2 %

Ålesund

50 %

 4 %

Lillehammer

48 %

-

Tromsø

15 %

 1 %