Referansenivået for høyder i kart er midlere havnivå (geoiden), definert som 0,000m over havet. Blant annet landhevning gjør at midlere havnivå endrer seg i Norge.

Kartverket bestemte for cirka 10 år siden at NN2000 (Normalnull av år 2000) skulle erstatte tidligere NN1954 som nullnivå for norske kart og kartdata. Les mer på Kartverkets side.

Alle landets kommuner har nå innført høydereferanse NN2000 for sine kartdata.

13-15. mars 2020 vil samtlige høyder i NVDB-databasen transformeres fra NN1954 til NN2000. Modellen for transformasjon av NVDB er spesiallaget fra den opprinnelige NNTrans2018B av Kartverket og implementert «på innsiden av NVDB».

Testberegninger har vist at transformasjonen av NVDB forventes å ta i overkant av et døgn (30 timer). Endringene er stedsavhengige og utgjør mellom -15 og +35 cm. NVDB vil bli stengt for skriving i tidsrommet transformasjonsberegningene pågår.

GPS/GNSS-utstyr for datafangst til NVDB skal etter transformasjonen konfigureres med HREF-modell: HREF2018B_NN2000_EUREF89 eller nyere. På denne siden finner du lenke til gratis nedlastning.

Våre kontaktpersoner i Statens vegvesen svarer gjerne på spørsmål du måtte ha om konsekvenser for fagsystemer og programvare :

Asbjørn Eilefsen, telefon 95 76 02 67

eller

Trond Arve Haakonsen, telefon 46 44 52 91