Det viser en fersk spørreundersøkelse fra Statens vegvesen. Til sammenlikning er det 97 prosent som oppgir at de bruker belte i bilen.

I 2013 ble tre drept, åtte hardt skadd og 45 lettere skadd i forbindelse med bussulykker.

Like viktig

- Det er like viktig å bruke belte i buss som i bil. Selv om nesten alle bruker belte i bilen, er det mye som tyder på at de gode vanene ikke blir med over i bussen. Vi mener derfor det er behov for å gjøre busspassasjerene mer bevisste på hvor viktig det er å bruke belte, sier Jon Molnes i Statens vegvesen.

Flere undersøkelser og kartlegginger utført av Statens vegvesen, tegner bilde av at det fortsatt finnes noen «frisoner» for bilbeltebruk. Bussen ser ut til å være «frisone» nummer èn.

Statens vegvesen vil derfor denne uken gå om bord i bussen, for å gi passasjerene god informasjon om hvor viktig det er å bruke belte, og i tillegg registrere antallet passasjerer med og uten belte.

Ikke en privatsak

Beltet holder oss på plass i setet, slik at vi ikke er til skade for andre om det skulle skje en ulykke.

- Få vet hvor farlig det er at de andre på bussen ikke bruker belte. Det vi ofte ser i ulykker, er at passasjerene blir kastet rundt i eller ut av bussen. På den måten kan passasjerene gjøre stor skade på både seg selv og hverandre. Du bruker også belte for å ta vare på de du reiser sammen med, sier Molnes.

Kun fem prosent oppgir at de blir redde for sin egen sikkerhet når medpassasjerene ikke bruker belte, viser spørreundersøkelsen Opinion har utført for Vegvesenet. Den viktigste motivasjonen ser ut til å være hensynet til egen sikkerhet. Tre av ti tror at de som bruker belte også gjør det av hensyn til sikkerheten til medpassasjerene.

Felles løft

Det er heldigvis få som blir drept eller hardt skadd i bussulykker, men en gjennomgang Statens Havarikommisjon for Transport har gjort av beltebruk i bussulykker de senere årene, har vist at de fleste som mistet livet eller ble hardt skadd, ikke hadde brukt belte.

Mens Statens vegvesen iverksetter tiltak for å øke beltebruken blant busspassasjerene, har næringen tatt initiativ for å øke beltebruken blant buss-sjåførene.

- Bussbransjen er opptatt av sikkerheten til både passasjerer og sjåfører. Våre sjåfører skal dermed alltid minne passasjerene om beltebruk. Samtidig er det viktig at sjåførene bruker belte av hensyn til egen sikkerhet og for å gi riktige signaler til passasjerene. sier Jon H. Stordrange, administrerende direktør i NHO Transport.