En arbeidsgruppe med representanter fra Statens vegvesen Vegdirektoratet, Justisdepartementet, Politidirektoratet, Helsedirektoratet og Kriminalomsorgen har vurdert om bruk av alkolås som alternativ til tap av førerett kan være aktuelt i Norge. Arbeidsgruppen har utarbeidet rapporten ”Alkolås som alternativ til tap av førerett ved kjøring med promille”, som nå sendes på offentlig høring.

Mulighet for å kjøre bil med alkolås
– Forslaget innebærer at den som blir tatt for promillekjøring kan velge mellom å miste førerkortet i en fastsatt tid eller å delta i et alkolåsprogram, som gir mulighet til å kjøre bil med alkolås i tapstiden, forteller senioringeniør Anne Beate Budalen i Statens vegvesen. Vedkommende får da utstedt et kjørebevis, der det framgår at man bare kan føre et kjøretøy med alkolås. Ordnningen vil bare gjelde for kjøring av bil med alkolås i Norge. Kjørebeviset skal være gyldig så lenge tapet av føreretten er fastsatt, og i minst ett år.

Legekontroll hver 4. måned
For å delta i alkolåsprogrammet må vedkommende undertegne en avtale som innebærer at man gjennomgår en legevurdering av egnetheten til å ha førerett, og deretter gjennomfører en legekontroll hver fjerde måned for å teste om man har et alkoholproblem. Et normalt alkoholforbruk vil ikke slå ut på disse testene. I tillegg må vedkommende delta i noen møter i regi av friomsorgen. Promillekjøreren må selv sørge for å få installert alkolåsen i det kjøretøyet som skal brukes i tapstiden, og må selv betale kostnadene for dette..

Pilotprosjekt
Arbeidsgruppen foreslår at alkolåsprogrammet innføres som et pilotprosjekt for å finne ut hvordan dette virker i Norge. Pilotprosjektet er foreslått lagt til to fylker, Akershus og Nord-Trøndelag.

For øvrig foreslås ingen endringer i dagens rutiner for tap av føreretten. I dag er det slik at alle som blir tatt for promillekjøring med over 0,4 i promille blir fratatt føreretten for en kortere eller lengre periode, minst seks måneder, men økende til 3-5 år ved høy promille.