En ny standard for trafikksikkerhet (NS-ISO 39001) skal forebygge arbeidsrelaterte trafikkulykker. Standarden gjelder for alle typer transportvirksomheter.

En ny trafikksikkerhetsstandard kan være et viktig bidrag i visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken. (Foto: Statens vegvesen/Knut Opeide)En ny trafikksikkerhetsstandard kan være et viktig bidrag i visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken. (Foto: Statens vegvesen/Knut Opeide)

Det var dette som stod på agendaen da Statens vegvesen og Trygg Trafikk i forrige uke møtte tolv bedrifter fra hele landet. Transport- og anleggsbransjen var tyngst representert, men også andre bedrifter med mange biler og sjåfører på vegene deltok.

Positivt utslag på bunnlinjen

- Ny standard kan være et viktig bidrag til visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken. Samtidig ønsker vi å spre kunnskap om hvordan systematisk trafikksikkerhetsarbeid også kan skape positive resultater på bedriftenes bunnlinje, sier Magnus Larsson i Statens vegvesen.

Verktøyet finnes, og det virker

- Vi ønsker å synliggjøre fordelene med å ta standarden i bruk, enten ved å ta i bruk arbeidsmetodikken og kravene i standarden, eller ved å ta skrittet fullt ut og sertifisere bedriften, forteller Larsson.

I Norge er det foreløpig to bedrifter som har sertifisert seg i henhold til standarden. Busselskapet Nettbuss var først ute, mens transportselskapet Gran Taralrud fulgte hakk i hæl.

Fakta om NS-ISO 39001

  • En internasjonal standard for trafikksikkerhet, som skal bidra til å forebygge alvorlige hendelser i trafikken.
  • Standarden er relevant for alle typer transportvirksomheter, både offentlige og private, store og små.
  • To norske bedrifter er så lang sertifisert etter standarden; Nettbuss (persontransport) og Gran Taraldrud (transport innen tank og bulk).
  • Transportvirksomheter kan velge å sertifisere seg i henhold til standarden. De kan også velge å bruke kravene i standarden som verktøy for å bygge sikkerhetskultur og et styringssystem for trafikksikkerhet, men uten å sertifisere seg.
  • Les mer på www.standard.no 

KONTAKTPERSON: Magnus Larsson, rådgiver, telefon 24 05 83 00 eller 950 17 855,