Pressekontakter i Statens vegvesen
Enhet

Kontaktinformasjon

Drift og vedlikehold

 • Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet
  • Brøyting/strøing/salting
  • Asfalt
  • Rekkverk
  • Bruer
  • Tunneler
  • Fjelloverganger
  • Rasteplasser
  • Inspeksjoner
  • Ferje

Tlf.: 47 90 54 72
pressedv@vegvesen.no

Transport og samfunn

 • Trafikksikkerhet og ulykkesstatistikk
 • Trafikktall
 • Fotobokser/fartskontroll
 • Skilt
 • Bompenger
 • Trafikkstyring og beredskap
 • Teknologi
 • Klima og miljø
 • Plansaker
 • Nasjonale turistveger, tlf.: 911 04 480
 • Vegmuseet (Norsk vegmuseum), tlf.: 61 28 52 50

Tlf.: 95 30 07 27
pressetos@vegvesen.no

 

 

 

 

 

 

Utbygging

 • Utbygging av riksveiene, alle store prosjekter inkludert OPS
 • Tunneloppgradering
 • Markedskontakt med entreprenørbransjen
 • HMS i anlegg.

Tlf.: 46 89 01 79 
presseutbygging@vegvesen.no
(besvares hverdager 08.00–15.30) 


Trafikant og kjøretøy

 • Føreropplæring
 • Førerkort
 • Kjøretøy
 • Utekontroll
 • Trafikkstasjoner
 • Tilsyn med trafikkskoler, verksteder og parkeringstilbydere

Tlf.: 94 01 04 01 
pressetk@vegvesen.no 
(besvares hverdager 08.00–15.30)

 

Vegdirektoratet

 • Vegdirektør
 • Transportregelverk
 • Teknologiutvikling
 • Forhandlinger bypakker
 • Overordnet styring og ledelse av Statens vegvesen

Tlf.: 90 26 81 43
pressevd@vegvesen.no

Har du spørsmål som gjelder en fylkesvei må du ta kontakt med den fylkeskommunen som eier og administrerer den aktuelle fylkesveien.

Statens vegvesen logger sin mediekontakt i VegCIM. 

Vegtrafikksentralene
FylkeTelefonnummer
Oslo23 23 78 60
Viken23 23 78 60
Innlandet23 23 78 60
Nordland75 11 38 21
Troms og Finnmark75 11 38 21
Trøndelag72 47 45 88
Møre og Romsdal72 47 45 88
Vestland55 57 74 64
Rogaland55 57 74 65
Agder35 57 27 30
Vestfold og Telemark35 57 27 30