Trøndelag

Stein Risstad Larssen
Telefon: 909 30 664

Møre og Romsdal

Anne Marit Øksenvåg Johansen
Telefon: 412 32 107