Trøndelag: Stein Risstad Larssen, tlf: 909 30 664
Møre og Romsdal: Anne Marit Øksenvåg Johansen, tlf: 412 32 107