Pressekontakter i Statens vegvesen Region sør

Fylke

Kontaktperson

Telefon

 

Lars Helge Rasch, Kommunikasjonssjef

 901 01 005

Buskerud

Liv Bulling

992 03 213

Buskerud

Kjell Wold

900 94 886

Telemark

Tor Arvid Gundersen

970 79 628

Telemark

Elin Fykerud Johannessen

980 02 354

Vestfold

Jorun Sætre

950 20 809

Vestfold

Knut Vedeld Hovde

971 10 818

Agder

Kari Liheim Sund

970 29 836

 Agder

Samir Kolukcija

901 03 866
 Agder

Jo Vegard Aardal

975 70 221