Kommunikasjonssjef

 Lars Helge Rasch

901 01 005

Buskerud:

 

Telemark:

 

Vestfold:

 

Aust- Agder:

Vest-Agder:    

 

Liv Bulling

Kjell Wold

Tor Arvid Gundersen

Elin Fykerud Johannessen

Jorun Sætre

Knut Vedeld Hovde

Kari Liheim Sund

Samir Kolukcija

Jo Vegard Aardal

992 03 213

900 94 886

970 79 628

980 02 354

950 20 809

971 10 818

970 29 836

901 03 866

975 70 221