Studiet tilbys av NTNU og er utviklet i samarbeid med Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet for å tilføre veg- og jernbanesektoren ingeniørfaglig kompetanse på masternivå.

Programmet er et tilbud til alle som jobber med veg og jernbane i offentlig og privat sektor. Du må ha bachelor innen teknologiske fag eller tilsvarende, og i tillegg ha minimum to års relevante yrkeserfaring.

Masterprogrammet gir totalt 90 studiepoeng og består av åtte kurs á 7,5 studiepoeng, og en masteroppgave (30 studiepoeng). Normal gjennomføringsgrad for hele programmet er tre år. 

Les mer om master i veg og jernbane (ntnu.no).

Etterutdanning