Den erfaringsbaserte master i vei og jernbane tilbys ved NTNU. Den skal tilføre vei- og jernbanesektoren ingeniørfaglig kompetanse på masternivå.

Studiet er utviklet i samarbeid mellom NTNU, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet.

Det er et tilbud til alle som jobber med vei og jernbane i offentlig og privat sektor. Du må ha bachelor innen teknologiske fag eller tilsvarende og i tillegg ha minimum to års relevant yrkeserfaring.

Masterprogrammet gir totalt 90 studiepoeng og består av åtte kurs à 7,5 studiepoeng og en masteroppgave (30 studiepoeng). Normal gjennomføringsgrad for hele programmet er tre år. 

Etterutdanning