Vi satser på medarbeiderne våre. Ny kunnskap, solid erfaring og ikke minst det kreative samspillet dem i mellom er samferdselssektorens suksessfaktor.

Statens vegvesen har ansvar for å tenke helhetlig. Riktig og oppdatert kompetanse er avgjørende for at alle aktørene i samferdselssektoren skal kunne utføre sine oppgaver. Kunnskap, erfaring og kompetanse fra «de andre» er gull verdt for alle og avgjørende for et best mulig resultat. Statens vegvesen satser derfor på læring på tvers av erfaringsnivå, tilhørighet og arbeidsfelt.

Vi har en rekke omfattende tilbud, både i egenregi og i samarbeid med universiteter, høyskoler og bransjen av blant annet entreprenører og rådgivende ingeniører.

Sist oppdatert: