I IT-divisjonen vil du få jobbe med moderne teknologi, store datamengder og mange systemer.

Foto av medarbeidere i IT-avdelingen.
Glede og godt sosialt miljø er viktig. Bildet viser medarbeidere ved Drammen kontorsted. Foto: Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen

Divisjon IT har et helhetlig ansvar for at all utvikling og digitalisering i Vegvesenet gjøres framtidsrettet, smidig og sikkert på tvers av etatens fagområder. Divisjonen ivaretar utvikling av etatens digitale kanaler og tjenester, er en partner for fagsiden og en pådriver for innovasjon og utvikling av nye, brukervennlige løsninger. Vi støtter fagsiden fra idé til realisering, med smidige prosjekter og leveranser.

Divisjonen har over 300 medarbeidere over hele landet, med hovedkontor i Drammen, og er delt inn i fem avdelinger:

 • Styring
 • Utvikling
 • Produkter og tjenester
 • Infrastruktur og drift
 • Brukernær IT

Bli med å tilrettelegge norske veier for selvkjørende biler

Moderne teknologi som Big Data, maskinlæring, sensorer og automatisering spiller en sentral rolle for dagens veinett. Statens vegvesen har en viktig rolle i arbeidet med å tilrettelegge norske veier gjennom bruken av disse teknologiene.

Fokuset ligger på digitalisering. Selvkjørende biler og bruken av tilgjengelige data for å utvikle nye og sikre løsninger som forbedrer transportnettet, står i sentrum. Virksomhetsarkitekter, produktledere, utviklere, IT-rådgivere og systemforvaltere som kan fasilitere dette arbeidet, er helt avgjørende.

Passasjerer går på en selvkjørende buss i et bymiljø.
Selvkjørende biler og bruken av tilgjengelige data er med på å utvikle nye og sikre løsninger som forbedrer transportnettet. Foto: Red Ant

 7 gode grunner til å jobbe hos oss

 1. Vi er opptatt av stort engasjement og faglig utvikling.
 2. Som ansatt hos Statens vegvesen vil du få mulighet til å utforme morgendagens samferdselsløsninger.
 3. Du blir en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø og får ansvarsfulle oppgaver.
 4. Du påvirker samfunnsutviklingen og bidrar til framtidens løsninger på ditt fagfelt.
 5. Vi satser på medarbeiderne våre og tilbyr gode opplærings- og utviklingsprogrammer i tillegg til etterutdanning.
 6. Du får lære av dyktige fagfolk og dele kunnskapen din med engasjerte medarbeidere.
 7. Vi starter opp neste kull av traineeprogrammet vårt høsten 2023.

Foto av Magnus Bolstad Holm
Magnus Bolstad Holm, Styring IT. Foto: Line Slotnæs

Det beste med å jobbe i IT-divisjonen i Statens vegvesen er de varierte og spennende arbeidsoppgavene. Statens vegvesen er en stor virksomhet med et bredt ansvarsområde, og IT-divisjonen må understøtte alle områdene på en god måte. Nye IT-løsninger er helt sentralt for å imøtekomme framtidens transportbehov, og du får derfor en unik mulighet til å legge til rette for bedre tjenester for innbyggerne i framtiden.
Arbeidsdagen preges av et avslappet og godt miljø og kollegaer som både er inkluderende og som man kan ha gode faglige diskusjoner med.

Magnus Bolstad Holm, Styring IT
Vi er på vei framover – og vi finner stadig nye måter å gjøre det på. Vi skal skape en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. Video: Red Ant.

Bilde av Heidi Garm, prosjektleder IT.
Heidi Garm, prosjektleder IT. Foto: Heidi Garm

Jeg har en arbeidshverdag fylt med spennende og samfunnsnyttige prosjekter!

Det beste med jobben er at hvert prosjekt er ulikt, fra egenutviklete prosjekter internt til anskaffelse og implementering av løsninger fra leverandører. Det er gøy å kunne levere IT-løsninger som forenkler hverdagen til brukerne. Og med så mange dyktige og positive tverrfaglige team jobber vi godt sammen for å nå et felles mål.

Heidi Garm, prosjektleder IT

Hvorfor jobbe i Statens vegvesen?