Som sensor har du en selvstendig og variert jobb der du bidrar til trafikksikkerheten.

Vi skal skape en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. Har du lyst til å gjøre en jobb for trafikksikkerheten? Bli sensor i Statens vegvesen.

Trafikant- og kjøretøydivisjonen bidrar aktivt for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken gjennom blant annet målrettet kontrollaktivitet rettet mot trafikanter, kjøretøy og firmaer, for å ivareta trafikksikkerheten og å sikre like konkurransevilkår. Trafikant er en av sju avdelinger i divisjonen, og vi har nesten 350 medarbeidere fordelt over hele landet.


5 gode grunner til å jobbe som sensor hos Trafikant- og kjøretøydivisjonen

  1. Du blir en viktig bidragsyter til trafikksikkerheten og samfunnsoppdraget vårt.
  2. Du får en meningsfull jobb ved å få framtidige sjåfører til å ta kloke valg i trafikken.
  3. Du får en variert arbeidsdag i møte med nye og ulike mennesker.
  4. Du vil være ute i trafikken «der det skjer».
  5. Sensoryrket gir deg selvstendighet og korte beslutningsveier samtidig som du er en del av et godt arbeidsmiljø.

Bilde av Linda Botten, seniorinspektør i Statens vegvesen
Linda Botten, seniorinspektør i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen

Det spennende med jobben min er å få lov til å være ute i trafikken der det skjer, og få lov til å kvalitetssikre framtidige sjåfører. – Det kaller jeg et viktig samfunnsoppdrag.

Linda Botten, seniorinspektør i Statens vegvesen
Linda Botten, Seniorinspektør i Statens vegvesen, forteller hva hun synes er best med jobben sin og hvorfor hun trives så godt.
Møt Espen Marstein Aarnes i Statens vegvesen. Han jobber som førerprøvesensor, noe han trives svært godt med.

Hvorfor jobbe i Statens vegvesen?