Som ansatt i Statens vegvesen vil du raskt oppleve et arbeidsmiljø preget av en god atmosfære, dedikerte ledere, mye humor og et sterkt faglig engasjement.

Anita Sengebusch og Hans-Petter Hoås Bauhr står på kontoret og snakker.
En glad gjeng fra Utvikling og integrasjon IT – Anita Sengebusch og Hans-Petter Hoås Bauhr. Foto: Red Ant

Statens vegvesen har en stor portefølje av oppgaver og samfunnsansvar.  Vi har samlet en rekke ulike fagmiljøer innenfor samme virksomhet, og det vi alle har til felles, er et sterkt engasjement for samfunnsoppdraget vårt. Sammen jobber vi for effektiv ressursbruk i staten.

Vi har som mål å være en attraktiv arbeidsplass der du kan utvikle deg faglig og trives i selskap med gode kollegaer. Interne arbeidsmiljøundersøkelser tyder på at vi allerede har fått til mye bra.

Når vi spør de som jobber her, hva de opplever som styrker ved Statens vegvesen som arbeidsplass, trekker de særlig fram spennende arbeidsoppgaver og mulighet for faglig utvikling. Vi har et tydelig fokus på klima, miljø, bærekraft, teknologi og nye løsninger for samfunn, bymiljø og fremkommelighet for alle trafikanter. Dette har direkte påvirkning på både prestasjon, engasjement og arbeidsmiljø.

Samtidig arbeider vi hele tiden med å utvikle oss videre, og vi har en rekke faglige og sosiale tiltak for at alle som jobber her, skal utvikle seg i en jobb de gleder seg til å dra til hver dag. Ansatte i Statens vegvesen er stolte av arbeidsplassen og tjenestene vi leverer til samfunnet. 

Kompetanseutvikling

Vi mener at læring og faglig utvikling primært foregår i det daglige arbeidet med utviklende og utfordrende arbeidsoppgaver, gjerne tverrfaglig i samarbeid med kollegaer med annen kompetanse enn den du selv har.

Vi jobber systematisk med kompetanseutvikling og tilbyr alt fra læring gjennom daglig arbeid, webinarer og kurs til mer omfattende utvikling gjennom etter- og videreutdanning.

Statens vegvesen satser på kompetanse og er blant de mest kompetente fagmiljøene i bransjen. Dette vil du merke i ditt arbeid hos oss. 

Arbeidsvilkår

Som ansatt i Statens vegvesen får du tilgang til en rekke ulike goder, som:

  • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • god pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse*
  • godt arbeidsmiljø
  • lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk
  • overtid og reisetid utbetales eller avspaseres 
  • muligheter for videreutdanning

*Du blir medlem i Statens pensjonskasse (SPK), en av de beste pensjonsordningene i landet. Vi trekker to prosent av lønnen din som innskudd til pensjonssparing, og i tillegg betaler vi et innskudd tilsvarende tolv prosent. Det vil si at for hver krone du selv sparer i pensjon, sparer Statens vegvesen ca. seks kroner for deg. I SPK tilbys du dessuten svært gode forsikrings- og boliglånsordninger.