Tunnelstudiet skal bidra til økt samhandling mellom ulike tunnelfagmiljøer for å styrke kvaliteten i alle faser av et tunnelprosjekt.

Studiet er et tilbud til ansatte i Statens vegvesen, Bane NOR, og entreprenører og rådgivere i tunnelbransjen for øvrig.

Helhetstenking og tverrfaglig forståelse er sentrale stikkord for Tunnelstudiet. Spesielt legges det vekt på hvordan drift og vedlikehold i større grad kan være en premiss i planleggings- og byggefasen. Planprosessenes betydning for et godt produkt settes også i fokus.

Om studiet

Tunnelstudiet handler ikke om sprengingsteknikk og bergsikring. Hensikten er å gi deltakerne bred innsikt i de ulike prosesser som må til for å oppnå et bedre produkt for brukerne. Programmet vil likevel inneholde enkelte grunnleggende fagtemaer, som for eksempel forundersøkelser, materialforståelse og driftsproblematikk.

Studiet er tilpasset både fagfolk og ledere som arbeider med tunnel. Deltagerne er en svært viktig ressurs i undervisningen, og vi ønsker derfor deltakere med arbeidsoppgaver innen planlegging, bygging, drift og vedlikehold.

Vi ønsker kandidater med minst fem års praksis innen relevant virksomhet, som omfatter planlegging, bygging eller drift av tunnelanlegg eller annen infrastruktur. Vi ønsker også kandidater med kompetanse fra fagområdene geologi og elektro.

Tunnelstudiet gjennomføres i regi av NTNU Videre, Institutt for geovitenskap og petroleum, Institutt for bygg- og miljøteknikk, Bane NOR og Statens vegvesen.

Gjennomføring av studiet

Studiet gjennomføres over fem samlinger à tre dager. Samlingene er en blanding av forelesninger, gruppeoppgaver og diskusjoner. Det forventes at deltagerne er aktive og bidrar med sine erfaringer og utfordringer.

I tillegg vil det mellom samlingene være gruppearbeid. Gruppearbeidene er viktig for å kunne fordype seg i et tema, arbeide selvstendig med stoffet og koble det til egne arbeidserfaringer. Gruppearbeidet tilsvarer ca. fem dagsverk.

Det legges opp til tre gruppearbeid i løpet av perioden og en individuell semesteroppgave.

Hovedtema for samlingene

Samling 1: Intro og forvaltning

Samling 2: Drift og vedlikehold

Samling 3: Planlegging

Samling 4: Bygging og rehabilitering

Samling 5: Forvaltning og sikkerhet

Eksamen

Tunnelstudiet avsluttes med en fire timers skriftlig eksamen. Bestått eksamen gir studiepoeng.

For å få gå opp til eksamen må du ha

  • deltatt på minst 80 prosent av samlingene
  • fått godkjent alle hjemmeoppgavene

Kostnader

Studiet består av to semester og deltakeravgift utgjør 25 250 kroner per semester. Dette dekker utgifter i forbindelse med undervisning, eksamen og befaringer. I tillegg må du betale kostnader til reise og opphold.

Søknadsfrist

Neste kull av Tunnelstudiet starter i januar 2022. Søknadsfristen er 31. oktober 2021. Dette er fordi 2020-kullet av Tunnelstudiet har blitt forsinket på grunn av Covid-19 og de resterende samlingene må kjøres i 2021.

Slik søker du 

  • Ansatte i Statens vegvesen fyller ut søknadsskjemaet sammen med lederen sin og sender den til Reidun Svendsen.
  • Ansatte i Bane NOR og andre søkere i bransjen sender søknadsskjema til Reidun Svendsen.

Når søknadene er prioritert, videresendes de til NTNU Videre for endelig opptak ved studiet.

Kontakt oss om tunnelstudiet

Kontaktperson i Statens vegvesen:

Reidun Svendsen, prosjektleder
Telefon: 22 07 30 88 / 41 66 31 80
E-post:

Kontaktperson i NTNU Videre:

Professor Amund Bruland
Telefon: 97 09 32 53
E-post:

Kontaktperson i Bane NOR:

Odd-André Rustad
Mobil: 952 59 793
E-post:  

Etterutdanning