Hendelsespublikasjonen inneholder informasjon om hendelser på eller langs veg som påvirker trafikkavviklingen og som kan medføre forsinkelser eller forhøyet ulykkesrisiko.

Eksempler på slike hendelser kan være veiarbeid, stengninger eller annen midlertidig trafikkregulering, trafikkuhell, uvær, ras, flom, o.l.

Informasjon om hendelser mottas verifiseres og registreres.

Meldinger publiseres kontinuerlig og sendes ut på DATEX II-format fortløpende. 

Publikasjon

Trafikkmeldinger gis ut i en publikasjon som dekker hele landet. Merk at det kreves registering for å ta linkene i bruk.

https://www.vegvesen.no/ws/no/vegvesen/veg/trafikkpublikasjon/trafikk/2/GetSituation

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til "Statens vegvesen"

Dekning

Publikasjonen dekker informasjon om hendelser i tilknytning til offentlige veier i Norge.

Kvalitet

Informasjon om hendelser mottas, verifiseres og distribueres fortløpende av Statens vegvesen. Tiden fra hendelsen inntraff til informasjon blir distribuert, geografisk posisjon for hendelsen og nøyaktighet av informasjonsinnholdet angis så godt som mulig.

Filtrering

Publikasjonen inneholder informasjon om alle gjeldende og planlagte hendelser for hele landet. Eventuell filtrering på ulike typer hendelser, geografi, tid eller andre egenskaper må skje lokalt.

Publikasjoner