Publikasjonen består av meteorologiske måleverdier fra værstasjoner som står langs riks- og fylkesvegnettet.

Publikasjon

Publikasjonen for værdata består av to publikasjoner, en for måleverdiene og en for den geografiske posisjoneringen av værstasjonene. Merk at det kreves registering for å ta linkene i bruk. Publikasjonen for værdata oppdateres hvert 10 minutt.

Datapublikasjon

Datapublikasjonen består av meteorologiske måleverdier fra værstasjoner langs riks- og fylkesvegnettet i Norge:

https://www.vegvesen.no/ws/no/vegvesen/veg/trafikkpublikasjon/vaer/2/GetMeasuredWeatherData

Geografisk posisjon

Publikasjonen angir den geografiske posisjonen til værstasjonene i form av koordinater samt vegnummer og målestasjonsnavn.

https://www.vegvesen.no/ws/no/vegvesen/veg/trafikkpublikasjon/vaer/2/GetMeasurementWeatherSiteTable

Hvordan bruke dataene

Dataene fra publikasjonen skal brukes i tråd med god forretningsskikk og skal alltid holdes oppdatert både med hensyn til informasjonsinnhold og geografisk posisjon.

All bruk og viderebruk av dataene skal referere til Statens vegvesen.

Tilbakemeldinger

Har du tilbakemeldinger til værdatapublikasjonen kan du sende en e-post til

Publikasjoner