Statens vegvesen har flere webkameraer langs veinettet. Dette er oftest på værutsatte steder, fergeleier, fjelloverganger og i tettsteder med mye trafikk.

Kameraene oppdateres med varierende frekvens. Dette har sammenheng med typen kamera og hvordan kommunikasjonen med kameraet er satt opp.

Enkelte av kameraene er satt opp slik at kameraet veksler mellom forskjellige retninger og veibaner. Noen av kameraene kan dermed endre bildeutsnitt mellom oppdateringer.

Drift og vedlikehold

Mange av kameraene står på værharde steder, og fra tid til annen er kameraene av forskjellige årsaker ute av drift. Det kan komme av strømbrudd, kommunikasjonen med kameraet faller ut eller annen teknisk svikt. Det kan ta tid før servicemannskap finner feilen og får rettet den. Derfor kan det hende at et kamera er ute av drift i noen dager eller at det viser et gammelt bilde.

Publikasjon

Følgende publikasjon i DATEX II gir tilgang til alle webkameraene. Merk at du må registrere deg for å ta lenkene i bruk.

https://www.vegvesen.no/ws/no/vegvesen/veg/trafikkpublikasjon/kamera/2/GetCCTVSiteTable

Hvordan bruke dataene

Dataene fra publikasjonen skal brukes i tråd med god forretningsskikk og skal alltid holdes oppdatert både med hensyn til informasjonsinnhold og geografisk posisjon.

All bruk og viderebruk av dataene skal referere til Statens vegvesen.

Personvern

Webkameraene er satt opp for å gi brukerne et inntrykk av trafikale kjøreforhold som køsituasjon, vær og føreforhold. Kameraene tar ikke bilde av enkeltpersoner, og det skal ikke være mulig å identifisere personer eller registreringsnumrene til kjøretøy på bildene. Kontakt oss på e-post hvis du oppdager bilder som ikke tar nok hensyn til personvernet.

Har du tilbakemeldinger til tjenesten, kan du sende dem på e-post.

Publikasjoner