Fra 1.januar 2023 vil det bli store endringer i online-tjenesten mot Kjøretøyregisteret da Statens vegvesen ikke lenger skal ha en datadistributør.

Det er per i dag Tietoevry som er Statens vegvesens datadistributør og som drifter tjenesten via Infotorg eller integrasjon med konsumentenes fagsystem.

Dette betyr endringen for deg som konsument

Dersom du benytter online-tjenesten mot Kjøretøyregisteret i dag, vil tilgangen stenges fra og med 1.januar 2023. Statens vegvesen har lansert tjenester for å utlevere nødvendig informasjon fra Kjøretøyregisteret, for å sikre at du som konsument får de opplysningene du har behov for. Du som konsument har flere alternative tjenester å velge mellom, avhengig av hvilket behov du har for antall oppslag og hvilken systemteknisk løsning du har.

Alternative tjenester

Finn kjøretøyets eier

Du kan søke på registreringsnummer eller understellsnummer og finne eieren av et kjøretøy ved å logge inn på Din side. Virksomheter kan gjøre inntil 150 oppslag per døgn. Tjenesten er gratis.

Sjekk kjøretøy

Du kan søke på fødselsnummer eller D-nummer i kombinasjon med etternavn, eller organisasjonsnummer ved å logge inn på Din side. Du kan også se hvilke kjøretøy vedkommende eier og tidligere har eid. Virksomheter kan gjøre inntil 150 oppslag per døgn. Tjenesten er gratis.

API for tekniske kjøretøyopplysninger med eieropplysninger

Tjenesten lanseres i september 2022. Du kan slå opp kjøretøyets eier og tekniske kjøretøyopplysninger via API. Du kan slå opp på organisasjonsnummer, fødselsnummer eller D-nummer i kombinasjon med etternavn. Du kan også slå opp på registreringsnummer eller understellsnummer. Tjenesten tilbyr bulkoppslag og virksomheter kan gjøre inntil 2 000 oppslag per døgn. Tjenesten forutsetter utvikling av funksjonalitet for å sende forespørsler og motta respons via API.

Maskinporten benyttes for autentisering og tilgangsstyring.

Sjekk kjøretøyopplysninger

Du kan slå opp på registreringsnummer eller understellsnummer og finne opplysninger som frist for EU-kontroll og kilometerstand, og få informasjon om kjøretøyets motor, vekt, dekk og utslipp. Tjenesten er åpen på vegvesen.no og har en grense på 50 søk for hver IP-adresse per time.

API for tekniske kjøretøyopplysninger

Du kan slå opp registreringsnummer eller understellsnummer via API og få et tilnærmet komplett og oppdatert teknisk datasett om et aktuelt kjøretøy. API-nøkkel bestilles ved innlogging på Din side og har en grense på 50 000 oppslag for hver API-nøkkel per døgn.

Andre muligheter

Hvis du har andre behov for opplysninger som ikke dekkes av de nevnte tjenestene, les mer om andre muligheter for sammenstillinger av kjøretøyopplysninger.

Det er kommersielle aktører som fortsatt vil tilby tjenester for utlevering av kjøretøyopplysninger.

Har du spørsmål kan du sende en henvendelse til .