DATEX-tjenesten går over til versjon 3.1 innen 1. juli 2022.

Fram til da er både versjon 2.3 og versjon 3.1 tilgjengelige.

Fra 1. juli 2022 slutter lenker til publikasjoner i versjon 2.3 å fungere.