Vi har oppdatert lenkene til eksterne publikasjoner for DATEX versjon 3.1.

Vi har oppdatert lenkene til eksterne publikasjoner i DATEX versjon 3.1. Du finner lenkene på sidene for de ulike publikasjonene. De nye lenkene fungerer fra 1. november 2022.

Vi gjør de tilhørende skjemaene for DATEX versjon 3.1 tilgjengelige fortløpende.