Vi har utsatt overgangen til DATEX versjon 3.1 fra 1. juli til 1. oktober 2022.

Både versjon 2.3 og versjon 3.1 er tilgjengelige fram til 1. oktober.

Den 1. oktober blir versjon 2.3 avsluttet,og lenker til publikasjoner i versjon 2.3 slutter da å fungere.