Her finner du informasjon om hvordan du kan ta i bruk API-er for HC-registeret (register over parkeringstillatelser for forflytningshemmede).

API-et kan benyttes av leverandører av parkeringssystemer til å melde inn nye parkeringstillatelser for forflytningshemmede eller endringer i disse. Det kan også brukes for å gjøre oppslag på gyldigheten til parkeringstillatelsene.

Få tilgang

API-et er kosnadsfritt, men krever autentisering. Ta kontakt med  hvis du ønsker å ta det i bruk.

Dette datasettet er gjort tilgjengelig under norsk lisens for offentlige data (data.norge.no).

Dokumentasjon

Se dokumentasjonen for API-et for å få en oversikt over de ulike endepunktene og beskrivelse av dataene.