Statens vegvesen tilbyr et lese-API for parkeringsregisteret.

Se lese-API