Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Nå åpner samfunnet opp og vi kan endelig være sammen igjen. Det myldrer av folkeliv i gatene og det gjenspeiler seg også i trafikkbildet.

Statens vegvesens oppfordring er at vi fortsetter å ta vare på hverandre og viser hensyn - også i trafikken.

Trafikkbildet i byområdene kan ofte virke noe kaotisk og uoversiktlig med mange trafikantgrupper som deler denne samme plassen. For å få til et godt samspill er det viktig at vi alle viser hensyn til hverandre uansett hvilken trafikantgruppe vi tilhører.

Bilde av syklist som viser tegn til venstre.
Det er viktig å vise tydelig tegn for hvor du skal og ha blikkontakt for å unngå ulykker. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen.

Det er viktig å vise tydelig tegn for hvor du skal og ha blikkontakt for å unngå ulykker. Både syklister, bilister og de som kjører elsparkesykkel må tydelig vise hvor de skal når de kjører. Fotgjengere, syklister og elsparkesyklister har alle lov til å bruke fortauet, men elsparkesyklister og sykler skal ikke være til hinder eller fare for de gående. Det ble nylig innført en ny regel som sier at disse ikke kan ha en høyere fart en 6 km/t når de bruker fortauet. Elsparkesykler må for øvrig følge de samme reglene som gjelder for sykkel.

-Det kan være krevende å samhandle godt i byområdene, men med gjensidig respekt for hverandre og forståelse for hvordan de andre trafikantene opplever deg kommer man et godt stykke på vei. Tenk at du skal være den trafikanten som du selv ønsker å møte, oppfordrer prosjektleder for samspillskampanjen i Statens vegvesen, Elin Fykerud Johannessen.

Vi har spurt folk på gata om hva som skal til for å få et godt samspill og hva som gjelder for de ulike trafikantgruppene. Se filmene om samspill på vegvesen.no.