Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Nå kan det skiltes med samisk og kvensk på riksgrense-overganger.

Nødvendige endringer gjort i bestemmelsene for trafikkskilt (N300). De nye bestemmelsene er blitt til i nær dialog med Sametinget og Språkrådet.

Her skal det skiltes

På grenseoverganger fra og med fylkesvei 218 (Engerdal, Innlandet) og nordover skal navneform på bokmål, nynorsk, samisk og/eller kvensk brukes.

  • Grenseoverganger i Troms og Finnmark fylke skiltes på kvensk (Norja) og nordsamisk (Norga)
  • Grenseovergangen E10 Bjørnfjell skiltes på nordsamisk (Norga)
  • Grenseovergangen riksveg 77 Junkerdalen skiltes på lulesamisk (Vuodna)
  • Grenseoverganger fra og med E12 (Umbukta) og til og med fylgesveg 218 (Lillebo, Engerdalen) skiltes på sørsamisk (Nöörje)

Ellers i landet skal bokmål og nynorsk brukes.

«Skiltfloken» løst

Endringene er mulig etter at Stortinget vedtok offisielle navn på Norge på samisk og kvensk i mai.

Bakgrunnen for manglende skilting på samisk og kvensk  på riksgrensen har vært at det ikke har vært offisielle samiske og kvensk navn på Norge eller Kongeriket Norge.

Statens vegvesen tok i januar 2019 et initiativ ovenfor Samferdselsdepartementet for å få løst denne «skiltfloken», som tidligere er blitt tatt opp flere ganger av blant andre Sametinget og Norsk Målungdom.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utredet saken, i tett dialog med Sametinget, Språkrådet og sentrale kvenske organisasjoner og språkmiljøer. Departementet har også hatt dialog med Kartverket og Statens vegvesen i arbeidet med utredningen.

Eksempler på nye riksgrenseskilt.

Se også: