Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Fra 28. november til 4. desember gjennomfører Statens vegvesen sikringsarbeider av fjellskjæring langs rv. 350 Engen ved Tyristrand i Ringerike kommune.

Arbeidene er et trafikksikkerhetstiltak for å forhindre skred, utglidning av blokker og nedfall av steiner.

Bilde fra strekningen som skal sikres.
Bilde fra strekningen som skal sikres. Foto: Statens vegvesen.

Kolonnekjøring med manuell dirigering

– Arbeidene vil for det meste pågå i to separate økter hver dag. Første økt vil pågå på dagtid mellom kl. 09:00 og 14:00, etterfulgt av opphold i arbeidene under ettermiddagstrafikken. Siste økt vil pågå om kvelden og natten i tidsrommet kl. 19:00 og 23:00, sier byggeleder Mohamed Al-Amin Mazumder i Statens vegvesen.

Det vil være manuell dirigering med kolonnekjøring i arbeidsperiodene.

– Vi må ha kolonnekjøring for sikre oss mot ulykker mens vi rydder vegetasjon og sikrer fjellet. Det gir trygge rammer for både arbeiderne som utfører sikringsarbeidene og trafikantene. Ved å dele opp i to økter i løpet av en dag ivaretar vi samtidig trafikkflyten under morgen- og ettermiddagsrushet, understreker Mohamed Al-Amin Mazumder.

Prosjekt «Fjellsikring Oslo og Viken 2022»

Prosjekt «Fjellsikring Oslo og Viken 2022» omfatter sikring av fjellskjæringer og fjellskråninger langs riks- og europaveier i Oslo og sørlige Viken. Det er til sammen syv steder som skal sikres, der hver og en av dem har sine respektive geologiske forhold og fjellsikringsbehov, samt ulikt trafikkmønster, fartsgrense og trafikkmengde.

Sikringsarbeidet langs rv. 350 Engen ved Tyristrand er den siste strekningen hvor det igangsettes arbeid i prosjektet «Fjellsikring Oslo og Viken 2022».

Aktuelt for fylke(r): Viken