Det planlegges frese- og asfaltarbeid E6 Steinkjer sentrum med oppstart kl. 22:00 mandag kveld 3. juli. Det må tas forbehold om endringer i værforhold.

Bilde av asfalteringsmaskin som arbeider i skumringen. Foto: Knut Opeide/Statens vegvesen.
Illustrasjonsbilde. Foto: Knut Opeide/Statens vegvesen.

Det skal asfalteres på E6 fra rundkjøringen ved Sjøfartsgata (Nortura) og til og med Eggetunnelen.

Type arbeider, arbeidsintervall og varighet

Det skal både traufreses og reasfalteres på denne strekningen. Ved taufresing freses dybden som skal reasfalteres, mens dekket på hver side beholdes. Ved planfresing freses det helt ut i kantene og ned til bunnen av hjulsporene.

Arbeidene vil fra og med mandag 3. juli pågå mellom klokken 22:00 og 06:00. Det er estimert at det trengs fem til seks slike skift for å komme i mål med arbeidene. Statens vegvesen bestreber å gjennomføre slike arbeider om nettene, slik at ulempene for trafikantene blir minst mulig.

Tidsestimatet gis med forbehold om at det ikke dukker opp noe uforutsett i forbindelse med arbeidene eller at værforholdene blir ugunstige.

Trafikkavvikling

Trafikkavviklingen blir slik:

  • Personbiler/mindre kjøretøy: omkjøring fra Figga via Steinkjer sentrum/Kongens gate og videre opp gamle E6 (Eggevammen/Eggevegen). Når arbeidet er ferdig mellom rundkjøring ved Sjøfartsgata og rundkjøring ved Dampsaga vil trafikken ledes via Fylkesvei 763 og Nordbottenkrysset og opp gamle E6 til Egge (via Eggevammen). OBS! Parkering i Kongens gate blir avstengt på nattestid mens arbeidene pågår).
  • Lastebiler og modulvogntog: føres gjennom arbeidsområdet. Noe ventetid må påregnes.
  • Trafikkdirigenter vil veilede trafikanter i større kryss mens arbeidene pågår.
  • Det presiseres at trafikken vil gå som normalt på strekningen mellom klokken 06:00 og 22:00.

Ta hensyn til de som arbeider og planlegg reiser

Vi oppfordrer til at alle trafikanter er oppmerksom på arbeidene som skal gjøres nå, følger skilting, omkjøring og dirigering, og ikke minst avpasser farten og tar hensyn til de som både dirigerer og arbeider. Det kan være lurt å planlegge ekstra tid. Statens vegvesen beklager ulempene, men dette er viktige og nødvendige arbeider som må gjøres.

Sikkerheten for trafikantene og arbeiderne er det aller viktigste.

Følg med på trafikkinformasjonen

Statens vegvesen oppfordrer til å følge med på vegvesen.no eller Vegvesenets trafikk-app for oppdatert trafikkinformasjon for arbeidene som skal gjøres:

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag