Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Bankenkrysset får nytt trafikklysanlegg. Det blir redusert framkommelighet i krysset hele døgnet når utskiftingen av det gamle anlegget starter 19. juni.

Mange biler i Bankenkrysset på Lillehammer.
Trafikkavviklinga i Bankenkrysset blir bedre når det nye trafikklysanlegget kommer på plass i løpet av sommeren. Foto: Eli Ramtad / Statens vegvesen

Bankenkrysset er Lillehammers mest trafikkerte kryss. Her møtes trafikken fra både E6, fylkesveg 213 og Kirkegata. Morgen og ettermiddag er det ofte kø gjennom krysset.

– Da vi planla utskifting av signalanlegget i Bankenkrysset, valgte vi skoleferien som anleggsperiode siden trafikken da er mindre og skolebarna på Hammartun skole har fri, sier prosjektleder Lars Magnar Allergodt i Statens vegvesen.

Arbeidet skal være ferdig innen utgangen av juli.

Arbeider kveld og natt

– Vi har lagt arbeidstida til kveld og natt når trafikken er lav for å berøre færrest mulig trafikanter, både kjørende, gående og syklende, sier Allergodt.

Arbeidstida er fra kl. 19.00 til 06.00 mandag til fredag. I denne perioden blir det trafikkdirigering og ledebil gjennom krysset.

På dagtid blir det ikke arbeidet i krysset, men det blir redusert framkommelighet også om dagen. Trafikklysene er satt ut av funksjon så bilistene må kjøre etter trafikkskiltene. I tillegg blir vegen innsnevret til ett kjørefelt hele døgnet på grunn av tung sikring og sperremateriell.

Ta det med ro – alle skal trygt hjem

– Vi oppfordrer trafikantene til å ta det med ro gjennom Bankenkrysset i denne perioden. Vi ber særlig om at de tar hensyn til de som jobber der om natta. Det er viktig at alle respekterer trafikkdirigentenes anvisninger, sier Allergodt.

På grunn av punktvis graving rundt veglysmaster og signalmaster, blir krysset stengt for myke trafikanter. Fotgjengere og syklister må derfor bruke andre ruter mens arbeidet pågår. Anleggsområdet blir skiltet med alternative gang- og sykkelruter, blant annet rundt krysset og over Jernbanetorgtunnelen.

Statens vegvesen er ellers i dialog med utrykningsetatene og SFO på Hammartun skole for at de skal komme uhindret og trygt fram.

Bedre trafikkavvikling med nytt signalanlegg

Elektroutstyret i Bankenkrysset er over 20 år gammelt og har passert sin forventede levetid.

Det eksisterende signalanlegget er basert på sensorsløyfer i bakken og radar montert på trafikklysmastene i krysset. Radaren har vært lavt plassert så store kjøretøy har ofte skygget for den og gitt kort siktsone. Det har ført til varierende trafikkavvikling.

Det nye systemet vil være kun kamerabasert. Ved å plassere kameraene høyt på veglysmastene, vil det gi lengre siktsoner og dermed bedre trafikkavvikling. I tillegg har utviklingen innen kamerateknologi vært stor på dette området den seinere tida.

I dag har signalanlegget i Bankenkrysset et bussprioriteringssystem. Det blir videreført i nytt anlegg med nye komponenter.

Samarbeid med Innlandet fylkeskommune

Siden både Statens vegvesen og Innlandet fylkeskommune eier vegene som fører til og går gjennom Bankenkrysset, henholdsvis E6 og fylkesveg 213, er utskiftinga av trafikklysanlegget et samarbeid mellom de to etatene.

Statens vegvesen er byggherre og gjennomfører utskiftinga mens Innlandet fylkeskommune tar over signalanlegget og drifter det videre når det er ferdig.

Aktuelt for fylke(r): Innlandet