Filter:

Johs. J. Syltern skal bygge Tunna bru

— I god konkurranse var det entreprenøren Johs. J. Syltern som trakk det lengste strået og får kontrakten om å bygge veg og ny bru over Tunna i Tynset.