Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Fra og med 15. juni blir det nattestengt, kolonnekjøring og omkjøring forbi tunnelene på E134 på Haukelifjell. Statens vegvesen starter oppgradering av to tunneler og ett rasoverbygg.

Arbeidene skal pågå fra og med 15. juni til og med 15. oktober, og det skal arbeides over tre sommersesonger. Prosjektet skal være ferdig i løpet av september 2022. Tunnelene som skal utbedres er Vågslidtunnelen og Haukelitunnelen i tillegg til Svandalsflona rasoverbygg.

Vågslidtunnelen

Fra og med 15. juni blir tunnelen stengt for all trafikk mellom kl. 23:00 og kl. 10:00. Lette kjøretøy inntil totalvekt 3,5 tonn kan kjøre på omkjøringsvegen over tunnelen, mens kjøretøy over 3,5 tonn kommer gjennom tunnelen med kolonnekjøring mellom kl. 10:00 og kl. 23:00. Arbeidene i Vågslitunnelen skal etter planen foregå i 2020 og 2021. Vågslidtunnelen er 1,6 km lang.

Det blir sluppet gjennom en kolonne hver veg om lag kl. 01:30 om nettene til mandag–lørdag. Ingen kolonne natt til søndag og natt til mandag.

Haukelitunnelen

Denne tunnelen blir stengt hele døgnet. Det er omkjøring på den gamle Haukelivegen over Dyrskar. Arbeidene i Haukelitunnelen skal etter planen foregå alle tre somre fra 2020 til og med 2022. Haukelitunnelen er 5,7 km lang.

Dette skal vi gjøre i begge tunnelene:

 • Bygge nye tekniske bygg
 • Bygge ny renseløsning for vaskevann 
 • Oppgradere eksisterende rømningsveier og venterom
 • Forbedre brannsikringen
 • Reparere skadet betong
 • Skifte ut hele det elektriske anlegget

Svandalsflona

Dette er et 500 meter langt rasoverbygg. Arbeidene vil bli tilpasset de øvrige arbeidene, men primærarbeidene er planlagt i 2021. Her skal vi:

 • Installere ny sikkerhetsutrustning
 • Reparere skadet betong
 • Skifte ut det elektriske anlegget
 • Bygge nytt teknisk bygg

Les mer om prosjektet på "Tunnelar langs E134 på Haukelifjell".

Kontaktpersoner:

 • Prosjektleder Stig Berg-Thomassen, e-post: , tlf. 975 83 988
 • Byggeleder Steffen Köhler, e-post: , tlf. 952 53 137
 • Kommunikasjon Lars Helge Rasch, e-post: , tlf. 901 01 005

Skilt Stengte tunneler E134 Haukelifjell_
Dette skiltet blir satt opp på strategiske steder på vegnettet i deler av Sør-Norge og tilsvarende informasjon er å finne på fem språk på alle ferger som kommer til Norge fra utlandet. (Illustrasjon: Statens vegvesen).

Vinter E134 Haukelifjell fra helikopter
Statens vegvesen har kalket traseen over Dyrskard fra helikopter for å få snøen på vegen bort til 15. juni. Det er også sprengt ned store snøskavler for å unngå ras. (Foto: Ingar Reinskås, Statens vegvesen).

Aktuelt for fylke(r): Rogaland