Artikkelen er fra 2020, og innholdet kan være utdatert.

I mars vil det være militær trafikk på veiene nord i Nordland, og i Troms og Finnmark i forbindelse med Forsvarets øvelse Cold Response.

- Militær kolonnekjøring og øvelsesaktivitet kan føre til forsinkelser for den øvrige trafikken i de berørte områdene, forteller senior kommunikasjonsrådgiver Åsmund Møller Johansen i Statens vegvesen.

Øvelsen varer fra 2. til 31. mars. Selve feltøvelsen foregår fra 11. til 18. mars. Etter feltøvelsen skal materiell og personell transporteres ut av øvingsområdene. Dette vil pågå fram til 1. april.

Berørte hovedveistrekninger

Disse hovedveistrekningene blir mest berørt under hele øvelsen:

  • E6 Bjerkvik – Nordkjosbotn
  • Fv. 84 Fossbakken - Sjøvegan - Sørreisa
  • Fv. 86 Sørreisa - Bardufoss
  • Fv. 87 Bardufoss – Skjold

Denne uka vil det være militær kolonnekjøring på disse strekningene:

  • 2.mars: Fylkesvei 86 / E6 Sørreisa - Setermoen  
  • 3. mars: Fylkesvei 86 / E6 Sørreisa - Setermoen  
  • 4.mars: Fylkesvei 86 / E6 Sørreisa - Setermoen
  • 7. mars: E6 Narvik – Bjerkvik

Vær ekstra oppmerksom

På disse strekningene må trafikantene regne med å møte militære kolonner. En kolonne består av mellom fire og tolv kjøretøy. Alle kolonner skal være merket foran og bak, og kjøretøy med bred last vil ha ytterligere merking og følgebil. Farten vil i mange tilfeller være lavere enn tillatt hastighet. Trafikkreglene sier at en militær kolonne ikke skal forstyrres eller hindres.

- Vi fraråder forbikjøring av slike kolonner, sier Møller Johansen.

Trafikantene oppfordres til å sjekke trafikkmeldinger på Vegvesenets nettsider, være ekstra oppmerksomme og beregne litt ekstra kjøretid på de aktuelle veiene.  

Se film om militære kolonner.

Øvingsaktivitet langs vei

Under feltøvelsen vil det være øvingsaktivitet langs deler av veinettet. Disse områdene vil være skiltet spesielt, og av sikkerhetshensyn vil Militærpolitiet stoppe sivil trafikk og informere om det som foregår.

- Statens vegvesen vil følge nøye med på trafikken i de berørte områdene de neste ukene, i tett samarbeid med politiet og Forsvaret, sier Møller Johansen.

Se film om militær øvingsaktivitet langs vei.

Trafikkinformasjon

Her finner publikum trafikkinformasjon:

Se forsvaret.no for mer informasjon om øvelsen. 

 

Disse hovedveistrekningene blir berørt. Illustrasjon: Statens vegvesen
Disse veiene blir berørt under Cold Response. Illustrasjon.

 

Militær kolonne langs E6 i Finnmark i forbindelse med vinterøvelse Joint Viking 2017.
Militær kolonne langs E6 i Finnmark i forbindelse med vinterøvelse Joint Viking 2017. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret