De siste dagene har det vært stor trafikk over E134 Haukelifjell til tross for varslet tunnelarbeid.

Statens vegvesen har tidligere oppfordret turister om å finne en annen veg over fjellet. Det har de siste dagene vært ventetid til opptil tre timer foran kolonnene over fjellet. Ventetiden henger sammen med at trafikken er stor.

- Vi skjønner at trafikantene blir utålmodige. Ventetiden henger sammen med at det i sommer er økt ferietrafikk, spesielt på grunn av oppfordringene om å ta ferie i Norge pga. koronapandemien. Statens vegvesen oppfordrer derfor turister som skal over fjellet om ikke å bruke E134, men finne alternative ruter, sier kommunikasjonsansvarlig for tunneloppgradering i Norge, Lars Helge Rasch. 

Tunnelarbeidene på Haukeli varer fram til 15. oktober 2020 og blir tatt opp igjen 15. juni 2021. Arbeidene skal foregå tre somre på rad fordi det er umulig å utføre dette arbeidet i 1000 meters høyde om vinteren.

Les mer om kolonnekjøringen og prosjektet her.