Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Konkusjonen er klar: alle trafikantene føler seg tryggere og mer velkomne i gata.

– Vi har i samarbeid med Bymiljøetaten i Oslo testet ut enveisregulert sykkelvei i Åkebergveien i Oslo. Evalueringen av prosjektet er nå ferdig, sier Bente Fuglseth, prosjektleder i Statens vegvesen. 

Det er Transportøkonomisk institutt (TØI) som har evaluert tiltaket på oppdrag fra Vegvesenet.

Betydelig forbedring

– Syklistene opplevde en betydelig forbedring allerede etter den første fasen, da det ble fjernet parkeringsplasser og etablert sykkelfelt, forteller Bente Fuglseth.

– Etter den siste etappen med etablering av enveisregulert sykkelvei, opplevde de en ytterligere forbedring. Gata oppleves nå som trivelig, det er bra infrastruktur for sykkel, og de føler seg trygge og velkomne som syklister.

Gående opplevde også en forbedring i form av at gata var tryggere, at det var færre hindringer og at de var mer velkomne som fotgjengere. Undersøkelsen viser at langt færre sykler på fortauet, fra 18 prosent i førsituasjonen til 7 prosent i mellomsituasjonen og til 2 prosent i ettersituasjonen.

Bilister derimot opplevde i første fase en forverring etter etableringen av sykkelfelt. De opplevde at de ble hindret av syklister og følte seg i mindre grad velkommen i gata. Etter at enveisregulert sykkelvei var ferdig, snudde dette til en forbedring.

Økt trygghet, sikkerhet og framkommelighet for alle trafikanter

Enveisregulert sykkelvei med fortau skiller gående fra de syklende, og syklistene fra bilene i veibanen. Dette har ført til økt trygghet, sikkerhet og framkommelighet for flere trafikanter.

I første del av prosjektet ble det i 2018 fjernet ca. 70 parkeringsplasser langs veien og etablert sykkelfelt i én retning. I andre del har Oslo kommune bygget enveisregulert sykkelvei i begge retninger, som ble ferdigstilt i juni 2020.

Statens vegvesen har gjort før- og etterundersøkelser for å få kunnskap om hvordan løsningen fungerer og hvordan sykkelveien oppleves av trafikantene. 

En slik sykkelvei kan være egnet på utfordrende strekninger, der det oppleves spesielt utrygt å sykle. Enveisregulert sykkelvei brukes mye i Danmark og Nederland.

Les hele rapporten her.

Prosjektet er en del av Vegvesenets pilotprosjekt for sykkel. Pilotprosjektet tester ut ulike sykkeltiltak i en rekke byer for å få mer kunnskap og konkrete erfaringer med nye sykkeltiltak.